Școala doctorală

– Programele de studii universitare de doctorat sunt de două tipuri:

 1. doctorat ştiinţific
 2. doctorat profesional

– Programul de doctorat se desfăşoară numai în cadrul şcoli doctorale sub coordonarea unui conducător de doctorat şi cuprinde:

 1. „un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, în cadrul şcolii doctorale”;

  Disciplinele din Planul de învăţământ, din cadrul acestui program, sunt:

  1. Semnificaţie şi context în cercetarea şi creaţia muzicală
  2. Modele cognitive în cercetarea muzicală avansată
  3. Culturi şi mentalităţi muzicale
  4. Etică și integritate academică
  5. Opțional: Atelier de scriitură şi analize tonale şi moderne
 2. „un program individual de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică”.

– Studiile universitare de doctorat se finalizează prin susţinerea în şedinţă publică a tezei de doctorat în faţa comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat.

Mai multe informații

Comments are closed.