Centrul pentru educație muzicală continuă și studii postuniversitare (CEMCSP)

CEMCSP funcţionează pe baza Hotărârii Senatului U.N.M.B. (18.11.2009), constituindu-se ca un receptacol al nevoilor de diversificare a ofertei educaţionale a universităţii, venind în întâmpinarea cererilor tot mai insistente de pe piaţa muncii.

CEMCSP are misiunea de a oferi un cadru de organizare şi funcţionare, de a imagina proiecte alternative de satisfacere a nevoii de cunoaştere, de cercetare şi de creaţie artistică, adresându-se, prin  programele sale educaţionale de formare continuă, atât persoanelor inserate în procesul universitar, cât şi celor cu diverse niveluri de pregătire sau care doresc să se specializeze în continuare, după absolvirea studiilor universitare. 

Centrul pentru Educaţie Muzicală Continuă şi Studii Postuniversitare

Director: Conf.univ.dr. Viorela Ciucur

Str. Ştirbei Voda nr. 33, sect. 1, Bucuresti, cod 010102

Tel./fax: 021.313.83.06
0722.606.206
E-mail: cemcsp@unmb.ro

Mai multe informații

Comments are closed.