Misiune & Strategie

Credo

Universitatea Națională de Muzică din București este o instituție profesionistă de educație, cercetare și creație muzicală din România. Valorile sale cardinale sunt următoarele:

 1. Importanţa rolului muzicii în constituirea societății actuale multi-culturale și integrate european, ca exemplul cel mai clar al eficienței comunicării non-verbale
 2. necesitatea învățământului individual ca fundament al atingerii performanței muzicale
 3. integrarea creativă a tuturor nivelurilor de educație muzicală, de la copilărie la maturitate, incluzând aici și învățarea continuă
 4. încurajarea schimbului de idei, experiențe și opinii, precum și a reflecției critice în educație, învățare și promovarea valorilor proprii, ca pistoane ale dezvoltării instituționale

Viziune

 1. Într-o lume în care valorile se schimbă, în care rolul mass-media crește, invadând domeniul comunicării, universitatea reprezintă locul unde tradiția de gândire și simțire milenară a omenirii este păstrată, comentată și predată mai departe.
 2. După cum cultura de masă își are domeniul său de definiție în lumea contemporană, devenind cultura oficială a mass media, la fel tradiția culturii elaborate, precum și cultura națională reprezintă în actualitate domeniul activității educației și cercetării universitare. În acest sens, universitatea se transformă astăzi, deschizându-se spre piață, implicare economică și socială, dar totodată ea păstrează și îngrijește exemplul și exercițiul, scena, sacrul și disciplina elaborării reflexive, valori consacrate și ziditoare ale individualității.
 3. În acest sens, păstrarea unui echilibru între vechi și nou constituie viziunea constantă a rolului și rostului UNMB, reliefată ca urmare a meditației adâncite asupra schimbărilor în societate și în profesiunile muzicale. Asemenea îngerului lui Paul Klee, comentat atât de inspirat de Walter Benjamin, mergem spre viitor, având însă permanent privirea ațintită spre trecut.
 4. De asemenea, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti are ambiţia de a deveni principala universitate de muzică din regiune care să posede o forţă reală de educaţie, cercetare şi creaţie muzicală (interpretativă, componistică) şi să obţină rezultate competitive la nivel mondial.

Misiune

Misiunea Universităţii Naționale de Muzică din București poate fi definită prin patru funcții: conservare, orientare, filtrare și formare.

 1. Conservarea e preocuparea permanentă de a oferi un nucleu de valori perene, bune practici dovedite în timp, ce necesită o permanentă actualizare.
 2. Orientarea constă în încurajarea unei opţiuni şi viziuni proprii,  care irumpe după o prealabilă cunoaștere aprofundată a muzicii.
 3. Filtrarea clarifică informația abundentă sau distorsionată şi îi dă o direcție prin încurajarea gândirii reflexive și critice.
 4. Formarea creează premisele articulării gustului în spiritul tradiției muzicale și a libertății de inovație.

Plan de dezvoltare instituțională 2012-2016

Obiective generale

 1. Asigurarea unui cadru universitar pozitiv, benefic proliferării rezultatelor calitative şi a unui ethos organizaţional constructiv.
 2. Conceperea și promovarea de programe universitare și proiecte care să permită afirmarea personalităţii studenţilor, dezvoltarea abilităţiilor intelectuale şi a cunoştinţelor profesionale, potrivit talentului şi aspiraţiilor lor, precum şi adaptarea instrumentelor de predare şi învăţare la cerinţele pieţei muncii.
 3. Încurajarea excelenţei în cercetare, inovare şi activitate artistică, prin crearea unui cadru propice dezvoltării individuale prin mentorat, burse, premii şi alte mijloace.
 4. Promovarea universităţii ca element nodal pe scena culturală românească şi mondială.
 5. Asigurarea unui context etic în spiritul valorilor democraţiei, al cerinţelor morale şi spirituale, al egalităţii de şanse, al libertăţii academice şi de altă natură, onestităţii intelectuale şi transparenţei.
 6. Dezvoltarea unui sistem de management eficient, fundamentat pe autonomia universitară şi legislaţia în vigoare.

 

Comments are closed.