Internațional

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti este membră a Asociatiei Europene a Conservatoarelor (AEC). În această calitate, participă activ la evenimentele si proiectele organizate şi promovate de AEC, precum International Relations Coordinators’ Meeting, Congresul Anual al Rectorilor, POLIFONIA Erasmus Network.

Misiune

 • Promovarea, dezvoltarea şi implementarea parteneriatelor instituţionale în Europa şi în întreaga lume;
 • Coordonarea, conducerea şi evaluarea Programelor Europene, prin implicarea/participarea activă a universităţii în programe precum ERASMUS, CEEPUS, SEE;
 • Promovarea ofertei universităţii privind programele educaţionale din străinătate;
 • Internaţionalizarea programelor de formare şi pregătire universitară a tinerilor muzicieni profesionişti;
 • Consilierea şi asistenţa aplicanţilor pentru Programul Fulbright;

Atribuții

 • Promovează şi coordonează programe internaţionale de educaţie şi formare profesională: LLP Erasmus, CEEPUS, Fulbright şi alte proiecte de cooperare mutuală cu instituţii şi organizaţii de profil;
 • Elaborează pachete de informaţii solicitate, pe de-o parte, de studenţii UNMB interesaţi de obţinerea unor mobilităţi de studiu în străinătate şi, pe de altă parte, de către tineri din alte ţări care doresc să studieze în universitatea noastră;
 • Asigură comunicarea permanentă cu studenţii UNMB beneficiari ai programelor desfăşurate în cadrul acestui departament;
 • Consiliază studenţii străini ai universităţii;
 • Pregăteşte şi organizează vizite şi programe de predare pentru profesori în cadrul schimburilor şi parteneriatelor instituţionale asumate de universitate;
 • Participă activ la conferinţe şi întâlniri ale coordonatorilor de relaţii internaţionale din facultăţi, academii şi universităţi de muzică din Europa prin comunicări, şi rapoarte privind exemplele de bune practici pe care Universitatea de Muzică din Bucureşti le realizează;
 • Asigură o bună comunicare cu rectorul, cu facultăţile şi catedrele în vederea monitorizării activităţilor şi proiectelor internaţionale şi pentru alcătuirea bazei de date în acest domeniu;
 • Oferă servicii de consiliere în carieră studenţilor UNMB;
 • Organizează, manageriază şi participă activ la proiecte finanţate din Fonduri Sociale Europene, precum  De la ucenicie la măiestrie în practica dirijoralăAbsolvenţii şi piaţa muncii. Studiu naţional de monitorizare , MIDAS – Institutul Muzical de Studii Doctorale Avansate.

Activități specifice

 • Informează şi consiliază potenţialii beneficiari ai programelor europene desfăşurate şi coordonate de către DRIPC;
 • Organizează şi monitorizează mobilităţi studenţeşti şi cadre didactice;
 • Organizează selecţia pentru mobilităţi LLP Erasmus;
 • Întocmeşte şi supune spre aprobarea Biroului Senatului regulamentul şi componenţa comisiei pentru examenul de selecţie;
 • Gestionează contractele de finanţare încheiate cu A.N.P.C.D.E.F.P.;
 • Întocmeşte rapoarte către MECTS, A.N.P.C.D.E.F.P şi Comisia Europeană;
 • Asigură avizarea tehnică a propunerilor de proiecte care implică instituţia;
 • Organizează baza de date cu partenerii instituţiei şi detalii despre aceştia;
 • Consiliază studenţii şi promotorii de proiecte europene
 • Organizează evenimente de informare şi promovare a programelor europene, precum Erasmus Open Doors, concertul anual Erasmus, întâlniri cu studenţii.

Biroul de Programe Comunitare (BPC) fiinţează în baza OMEdC nr. 4282/07.06.2005 şi a aprobării Biroului Senatului UNMB din data de 13.06.2005 şi este o structură a Direcţiei de Relaţii Internaţionale. La nivel naţional este coordonat de A.N.P.C.D.E.F.P. (Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale) – www.anpcdefp.ro.

BPC promovează şi coordonează programele comunitare de educaţie şi formare profesională, precum LLP Erasmus (Invatare pe tot parcursul vietii).

Staff

Director de departament

conf. univ. Dr. Lucia Costinescu

Tel./fax: 021.313.58.89,  interior 169
E-mail: lucia.costinescu@unmb.ro
international@unmb.ro
erasmus@unmb.ro
Tel./fax: 021.313.58.89,  interior 169
Bloc B camera 111

Asistent

Angela Şindeli, responsabilă cu “incoming & outgoing” studenţi şi profesori

Tel./fax: 021.313.58.89,  interior 169
E-mail: lucia.costinescu@unmb.ro
international@unmb.ro
erasmus@unmb.ro
Tel./fax: 021.313.58.89,  interior 169
Bloc B camera 111

Admin. Financiar

Carmen Tudor (colaborator)

Mai multe informații

Comments are closed.