Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie muzicală

În cei peste 150 de ani de existență ai instituției, Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie muzicală (FCMPm), parte integrantă a Universității Naționale de Muzică din București, s-a impus prin calitatea actului educativ, artistic și științific, caracterizându-se prin permanenta deschidere către nou și, totodată, prin transmiterea valorilor perene și a criteriilor viabile de selecție a acestora. Într-o lume în care forța muzicii este tot mai recunoscută și mai explorată (dovadă fiind apariția unor discipline precum „Cogniția muzicală”), suntem conștienți că „noi dăm tonul”, prin stabilirea unor modele și a unor standarde. Este o responsabilitate pe care ne-o asumăm și care se concretizează, pe de o parte, în formarea unor muzicieni de valoare (compozitori, muzicologi, dirijori, profesori în domeniul muzical, coriști etc.) și, pe de altă parte, în furnizarea acelor competențe care ne permit să citim invizibilele „etichete cu ingrediente” ale lucrărilor muzicale și să operăm necesarele ierarhizări axiologice.

Muzica este mult mai mult decât o disciplină sau un mănunchi de discipline. Muzica este un limbaj non-verbal de sine-stătător, cu un impact puternic în rândul tuturor generațiilor, ce folosește sunetele ca vehicul pentru a comunica dincolo de ele, într-o lume multiculturală, în continuă globalizare, reprezentând un domeniu esențial în special prin dimensiunile sale inter- și transdisciplinare.

Colectivul facultății noastre, continuând o tradiție îndelungată și prestigioasă, reunește personalități de prim rang ale muzicii  românești (compozitori, muzicologi, dirijori, teoreticieni și interpreți de anvergură națională și internațională), constituind o garanție a calității actului didactic și de cercetare.

Facultatea noastră are în componență trei departamente:

 • Compoziție
 • Muzicologie și Științele Educației Muzicale
 • Dirijat, Muzică religioasă și Instrumente Complementare

Prin adoptarea Acordurilor de la Bologna, U.N.M.B. a reușit o deplină compatibilizare cu noua configurare a învățământului superior european (structurare pe trei cicluri de studii: Licență, Master și Doctorat), ce presupune inclusiv introducerea sistemului de credite transferabile (ECTS). FCMPm oferă, pentru primele două cicluri universitare de pregătire (Licență și Master, învățământ cu frecvență), un număr de zece specializări acreditate în domeniul Muzică:

LICENȚĂ

 1. 8 semestre
  • Compoziție muzicală (clasică/ jazz/muzică ușoară)
  • Muzicologie
  • Dirijat (cor/orchestră)
 2. 6 semestre
  • Muzică
  • Muzică religioasă (bizantină/gregoriană)

MASTER (4 semestre)

 • Stil și limbaj compozițional
 • Sinteză muzicologică
 • Stilistică dirijorală (dirijat cor/orchestră)
 • Jazz şi culturi muzicale pop (jazz/muzică uşoară)
 • Educație muzicală contemporană şi Culturi muzicale religioase (educaţie muzicală contemporană/culturi muzicale religioase bizantine/gregoriene)

Prin colaborarea cu Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, studenților FCMPm le sunt oferite cele două module necesare pentru o carieră didactică, care pot fi urmate opțional pe parcursul studiilor de Licență (modulul I), respectiv de Master (modulul II) sau ulterior absolvirii.

În facultatea noastră studiază numeroşi studenţi internaţionali, plătitori de taxe de studii, bursieri ai statului român, studenţi Fullbright, studenţi Erasmus / CEEPUS.

Prof.univ.dr. Olguța-Carmen Lupu

Comments are closed.