Regie muzicală

Program de studii postuniversitare: REGIE MUZICALĂ (REGIE DE SUNET)
Programul este avizat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.
În urma promovării examenului de finalizare a studiilor, se va elibera un certificat de atestare a competențelor profesionale.

Pentru informații, vă puteți adresa responsabilului de program,
cercetător științific II dr. Roman Vlad:
– e-mail: vlad.roman@unmb.ro
 

Comments are closed.