Facultatea de Interpretare Muzicală

Facultatea de Interpretare Muzicală reprezintă inima Universității Naționale de Muzică din București. Vreme de peste un secol și jumătate, pulsația acestui organism de primă importanță al învățământului muzical superior din România a făcut posibilă afirmarea și consacrarea unor muzicieni de valoare, recunoscuți pe plan național și internațional: soliști, artiști instrumentiști și artiști lirici, care au atins un înalt nivel de performanță interpretativă, dar au obținut în egală măsură și competențe didactice.

Facultatea de Interpretare Muzicală își deschide porțile tuturor celor care au pregătirea necesară și speranța că muzica poate da sens vieții lor. Ați dori să urmați cursurile acestei facultăți? Veți putea parcurge patru ani de licență și doi ani de master. Diplomele sunt echivalente cu cele obținute în orice mare capitală europeană. De altfel, schimburile academice organizate prin programul Erasmus+ confirmă apartenența universității noastre la spațiul european. Totodată, în cadrul proceselor de evaluare instituțională, UNMB a primit calificativul ”grad de încredere ridicat”. Aveți toate motivele să vă înscrieți la Facultatea de Interpretare Muzicală. Consultați regulamentele de admitere și prezentați-vă la concursurile organizate pentru fiecare din aceste cicluri universitare. Odată ce ați trecut cu bine examenele, continuați să studiați cu abnegație, și visele voastre vor putea deveni realitate.

Cursurile de zi urmate la Facultatea de Interpretare Muzicală cuprind atât discipline de specialitate, cît și discipline teoretice, care vin în sprijinul înțelegerii și aprofundării fenomenului muzical. Dinamismul societății actuale ne obligă să avem o permanentă preocupare pentru viitorul studentului. Planurile de învățământ conțin materii obligatorii și materii opționale capabile să răspundă atât cerințelor tot mai mari și mai variate impuse de piața muncii la nivel global, cât și aptitudinilor diferențiate ale studenților. Pentru asigurarea calității învățământului sunt adoptate standarde înalte și unitare în procesul de predare și evaluare.

Facultatea de Interpretare Muzicală oferă nenumărate oportunități de afirmare pentru tinerii muzicieni, prin organizarea unor evenimente artistice cu impact vizibil. Interpretarea muzicală de valoare presupune cunoștințe avansate pentru decodificarea și înțelegerea mesajului încifrat în partitură, stăpânirea mijloacelor artistice pentru transmiterea acestuia și, înainte de toate, onestitate. Muzica este viața însăși, este adevăr. Cel ce a pășit în spațiul sacru al sălii de concert știe că artistul este asemeni păsării Phoenix: se mistuie și renaște cu fiecare apariție în fața publicului. Prin contactul nemijlocit cu viața de scenă și prin bogăția cunoștințelor teoretice acumulate, anii de studii universitare și post-universitare vă vor conduce într-o fascinantă călătorie interioară, către desăvârșire. Sunt ani de maturizare și asumare a unor responsabilități care vor da un sens propriei existențe.  

Pentru studiile de licență, cele două specializări la care se pot înscrie cetățenii români sau străini sunt:

  • Interpretare muzicală – Instrumente (pian, orgă, clavecin, vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară, harpă, flaut, oboi, clarinet, saxofon, fagot, corn, trompetă, trombon, tubă, percuție, nai, acordeon)
  • Interpretare muzicală – Canto.

În cadrul studiilor de master există specializarea Stilistică interpretativă, atât pentru  instrumente, cât și pentru canto, cu discipline de studiu specifice.

Dincolo de organizarea administrativă, suntem siguri că cei care vor trece pragul facultății noastre se vor simți ca la ei acasă, într-un mediu cultural-artistic elevat, cu abordări inter – și transdisciplinare, ce le va stimula dorința de cunoaștere, le va cultiva încrederea, respectul față de sine, iubirea pentru frumos și pasiunea pentru muzică.

Conf.univ.dr. Cristina-Anca Popescu-Stănești

Comments are closed.