Centrul de Muzică electroacustică și Multimedia (CMeM)

Activităţile CMeM s-au desfăşurat pe mai multe coordonate:

1. Elaborarea unei strategii în vederea achiziţionării de echipamente electronice audio pentru dotarea CMeM, studiu de piaţă în vederea alcătuirii necesarului, alcătuirea unei liste cu aparatura pentru dotare şi demararea demersurilor în vederea licitaţiei, realizate împreună cu Departamentul de achiziţii al UNMB (2008);

2. Implicare în amenajarea sediului Centrului de Muzică electroacustică şi Multimedia al UNMB în vederea amplasării echipamentelor achiziţionate; aspectele referitoare la izolaţia acustică a spaţiului şi la ampasarea echipamentelor au fost discutate şi realizate cu sprijinul domnului arhitect Smighelschi (2009); mutarea, asamblarea și punerea în funcțiune a echipamentelor studioului CMeM în noul sediu din sălile 15 -16 corp A, operațiune realizată la începutul anului 2012.

3. Asistenţă tehnică la diverse acţiuni didactice şi artistice din cadrul UNMB: doctorate, workshopuri, concerte, spectacole diverse; am fost solicitați în numeroase rânduri de către colegi din alte departamente pentru a oferi asistenţă tehnică audio – video cu diverse ocazii, la sala Lipatti, Enescu şi – în special – la Studioul de operă, unde aparatura complexă necesită  asistenţă de specialitate. Am contribuit, de asemenea, la buna desfăşurare a concertelor ce au avut loc în cadrul diverselor festivaluri la care UNMB este organizator sau partener peramanent: Festivalul Chei, Săptamâna Internaţională a Muzicii Noi şi Festivalul Meridian, ultimele două produse de către Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România; am participat la diverse alte manifestări artistice ce necesitau asistenţă de specialitate (2008 – 2013);

4. Realizarea noii pagini de internet a instituţiei (old.unmb.ro) în colaborare cu firma ce se ocupă de întreţinerea paginii şi cu colegii de la Departamentul Studio – Spectacole, această activitate cuprinzând: conceperea unei noi pagini principale, strângerea de materiale de la toate departamentele UNMB, comunicarea permanentă cu firma ce întreţine site-ul (2009);

5. Implicarea în urmărirea desfăşurării etapelor de consolidare şi definitivare a lucrărilor de construcţie şi amenajare a Studioului de operă al UNMB, studierea celor patru proiecte ce ţin de echiparea sălii (instalaţii audio, instalaţii video, public adress, intercomunicaţii) şi sugerarea unor îmbunătăţiri ale proiectelor iniţiale, adaptarea acestora la cerinţele actuale, precum şi monitorizarea ulterioară a funcţionării aparaturii din dotare (2009 – 2010);

6. Realizarea unor scurte filme de prezentare şi informare ce au fost vizualizate în circuitul intern de televiziune prin cablu al UNMB (2009);

7. Realizarea şi depunerea unui proiect (“Polifonie electroacustică”) la Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN) pentru obţinerea unei finanţări în vederea editării a două CD-uri pentru promovarea Centrului de Muzică electroacustică şi Multimedia al UNMB (2009);

8. Realizarea colecţiei audio Paul Constantinescu împreună cu Departamentul Mediatecă (2010);

9. Masterizarea şi editarea video a unor manifestări artistice organizate de UNMB (concertele de la Ateneul român, materiale din arhiva UNMB) (2009 – 2013);

10. Publicarea unui articol despre activitatea CMeM în ziarul Acord editat UNMB (2010);

11. Conceperea, realizarea şi coordonarea unor producţii artistice originale, având ca element central de interes utilizarea noilor tehnologii; spectacolele s-au desfăşurat la Studioul de operă al UNMB, fiind bine primite de public:
Metamorfoze spectrale (decembrie 2009, în cadrul ciclului de concerte Arte Novi, realizat de Radio România Muzical);
Muzică şi multimedia (aprilie 2010, în cadrul Festivalului Chei organizat de UNMB, spectacol realizat împreună cu studenţi, masteranzi şi doctoranzi ai UNMB);
MultiLudicMedia (mai 2010, proiect realizat împeună cu Facultatea de Teatru şi Film din cadrul UNATC şi prezentat în cadrul Săptamânii Internaţionale a Muzicii Noi);
Flaconul cu fantasme (decembrie 2010, realizat împreună cu tineri compozitori şi artişti video şi prezentat în cadrul Festivalului Meridian);
Do-mi-no.5 – un spectacol multimedia cu păpuși, realizat împreună cu Compania PurAnima, în parteneriat cu TVR Cultural şi programat în cadrul Săptamânii  Internaţionale a Muzicii Noi (27 mai 2011);
Menţionez că înregistrări video ale acestor producţii pot fi urmărite pe pagina de internet a UNMB, la adresa: (https://old.unmb.ro/departamente/centrul-de-muzica-electroacustica-si-multimedia/ )
remote.ctrl (decembire 2011), un proiect realizat în colaborare cu Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj – Napoca, el fiind prezentat în ianuarie 2012 și la Cluj – Napoca;
Lux in tenebris – pentru ansamblu instrumental, soprană, actor și mediu electronic, spectacol care conține o gamă largă de tehnici și dispozitive electronice de transformare a sunetelor precum și diverse mijloace de producere a interacțiunilor audio – vizuale în timp real. Spectacolul a fost programat, în data de 23 mai 2012, în cadrul Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi.

12. Realizarea unei instalaţii video în foaierul Studioului de operă al UNMB, cu ocazia evenimentului Kagel din 20 martie 2011;

13. Un concert de “muzică în reţea” împreună cu compozitorul Constantin Basica, ce studiază actualmente la Hochschule für Musik und Theater Hamburg; ideea a fost acees  de a utiliza un software specializat care permite mai multor interpreţi aflaţi în spaţii diferite sa cânte împreună, sincronizarea făcându-se în timp real, prin internet;

14. Partea cea mai importantă a activităţii de cercetare e centrată pe realizarea unor programe şi algoritmi cu ajutorul mediului de programare Max/MSP/Jitter, cel mai avansat instrument în ceea ce priveşte implementarea noilor tehnologii în artele audio – vizuale şi multimedia contemporane. Domeniile de interes au vizat următoarele coordonate: electroacustica, analiza şi sinteza de sunet, spaţializarea şi modificarea componenţei spectrale a sunetelor, sisteme muzicale interactive: (compoziţia algoritmică, live electronics, compoziţia în reţea), abordarea fenomenelor multimedia din perspectivă muzicală, cercetarea unor posibilităţi de implementare a limbajului Java în mediul de programare Max/Msp/Jitter, diverse abordări interdisciplinare.
Programele realizate au fost utilizate în producţiile mai sus menţionate, ele reprezentând şi o bază didactică şi artistică pentru viitoare proiecte.

15. În cadrul proiectului post–doctoral MIDAS, am susținut workshopuri pe teme de muzică și noi tehnologii în instituțiile de învățământ superior muzical din Piatra Neamț (17.01.2012), Iași (19.01.2012) și Brașov (12.03.2012), urmărind încurajarea utilizării mijloacelor electronice în actul artistic muzical precum și încurajarea interpreților în a promova muzici realizate pe cale electronică.

16. Participaări la manifestări internaționale având ca tematică muzica și noile tehnologii:
– participare la Palladium Hall din Malmö, la Festivalul de muzică nouă „Connect 2011”, în cadrul proiectului „Integra live”, la invitația Conservatorului din Birmingham. (www.integralive.org) 13-15.11 2011. În prealabil am participat la un training la Birmingham 14-15.03.2011;
– Roma (12-14 mai), participare activă la sesiunea a doua a EPARM (European Platform for Artistic Research in Music) prezentând rezultatele cercetării efectuate în cadrul Școlii post-doctorale MIDAS. Întâlnirea a fost organizată de AEC (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen);

17. Înființarea din toamna anului 2012, în cadrul Centrului de Muzică electroacustică și Multimedia, a unor cursuri și seminarii care să asigure studenților cadrul dobândirii unor cunoștințe, abilități și competențe în muzica de film, teatru și televiziune, producția muzicală în studioul de muzică electronică, lucrul cu echipamentele dedicate multimedia.
Pentru realizarea primului modul – pe durata unuia sau a două semestre – am ales câteva tematici de actualitate, susținute de specialiști cu experiență în domeniu.

A. Muzica de film, teatru și televiziune.

Dr. H. C. Mircea Florian, compozitor, artist multimedia

B. Muzica de film de al Hollywood. Metode, tehnici și limbaje.

Dr. Petru Mărgineanu, compozitor de muzică de film

C. Producția muzicală în studioul de muzică electronică.

Dr. Roman Vlad, compozitor, cercetător științific II

D. Compoziția muzicală asistată de computer, interacțiuni audio-vizuale, implementarea noilor tehnologii în muzică.

Dr. Cătălin Crețu, compozitor, cercetător științific II

 

Proiecte la care lucrăm în prezent:

  1. Implementarea tehnologiilor cu senzori şi a unor interfeţe ce utilizează protocolul MIDI sau OSC în creaţia artistică;
  2. Implementarea tehnologiilor Kinect în artele multimedia;
  3. Masterizare imprimări din arhiva UNMB dirijor Dorel Paşcu, din creaţia compozitorilor români: Dumitru Capoianu, Carmen Petra Basacopol, Doina Rotaru, Viorel Munteanu, George Balint, Liviu Dănceanu, Petru Stoianov, Diana Vodă-Nuţeanu, Dan Buciu, Livia Teodorescu-Ciocănea, Adrian Pop, Vasile Timiş, Theodor Grigoriu, Carmen Cârneci, Dan Voiculescu, Mihnea Brumariu, Dan Dediu, Cornel Tăranu, Irina Odăgescu, Fred Popovici, Nicolae Brînduş.
  4. Identificarea și atragerea unor surse externe de finanțare.

Comments are closed.