Școala doctorală

În cadrul Şcolii doctorale se organizează programul de studii de doctorat. Modelul adoptat în cadrul Şcolii Doctorale din UNMB pentru cele două tipuri de doctorat se bazează pe ideea accentuării diferite a binomului practică/teorie. Astfel, doctoratul professional pune accent pe practică, evidenţiind concepţia personală prin discursul despre aceasta, în timp ce doctoratul ştiinţific accentuează teoria, luând ca suport indispensabil practica muzicală.

 
  

Comments are closed.