Centrul de cercetare științifică și proiecte artistice (CCSPA)

Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Proiecte Artistice este o structură care are ca obiectiv principal cercetarea muzicologică, pedagogică, interpretarea muzicală şi creaţia muzicală de vârf. El este în subordinea Consiliului Şcolii Doctorale. Misiunea Centrului constă în a desfăşura proiecte de cercetare în domeniul muzicologiei şi teoriei interpretării, precum şi de a organiza şi coordona proiecte artistice – granturi, proiecte anuale, documentare şi cercetări interdisciplinare, proiecte multianuale de anvergură, naţionale şi internaţionale, în conlucrare cu departamentele UNMB, după caz. CCSPA a obţinut statutul de centru printr-o procedură de acreditare internă şi externă. Structura Centrului este constituită din două centre de cercetare, câte unul pentru fiecare dintre cele două facultăţi ale UNMB. În perioada 2005-2010 CCSPA al FCMPm a avut statutul de Centru Naţional de Excelenţă. Activităţile Centrului se pot desfăşura atât în parteneriat cu diverse fundaţii şi ONG-uri şi instituţii centrale din România şi din străinătate, care asigură co-finanţarea, producerea şi promovarea proiectelor.

Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Proiecte Artistice

Director: prof.univ.dr. Mihai Cosma

Asist.cercetător: Andra Frăţilă

Asist. cercetător: Luminiţa Ciobanu

Tel./fax: 021.311.25.45;
021.314.26.10/167

Mai multe informații

Comments are closed.