Departamentul de Muzicologie și Științele educației muzicale

Pornind de la un numitor comun – sunetul –, muzica și cuvântul s-au aflat dintotdeauna într-o relație complexă, cu valențe multiple, punându-se reciproc in valoare. Muzicologia (știința despre muzică, ale cărei origini merg până în antichitate) a luat ca aliat cuvântul pentru a decripta sensurile ascunse în construcțiile sonore, pentru a conceptualiza și sistematiza structuri și tehnici de creație muzicală.

Colectivul departamentului, continuând o tradiție îndelungată și prestigioasă, reunește personalități de prim rang ale muzicologiei românești, teoreticieni și compozitori de anvergură națională și internațională, constituind o garanție a calității actului didactic.

Departamentul nostru coordonează (prin membri ai săi) revista online Musicology Today (www.musicologytoday.ro) a UNMB (e-mail: musicologytoday@unmb.ro).

Majoritatea disciplinelor incluse în departament se adresează tuturor studenților din universitate, indiferent de specializare, contribuind decisiv la formarea unor muzicieni cu o temeinică pregătire muzicală și teoretică.

Studenții de la specializările Muzicologie/Sinteza (etno)muzicologică si Muzică/Educație muzicală contemporană beneficiază pe parcursul studiilor de numeroase oportunități de afirmare, prin participarea la concursuri de profil, concerte, manifestări științifice, programe de parteneriat cu instituții similare din străinătate etc.

 

Muzicologie

a. Cursuri de licenţă

 • Muzicologie
 • Istoria muzicii
 • Compozitorii și literatura muzicală
 • Principii de cercetare și redactare în muzică
 • Muzici tradiționale/Folclor
 • Etnomuzicologie
 • Istoria culturii muzicale pop
 • Estetică muzicală
 • Stilistică muzicală
 • Practică muzicologică
 • Limba engleză
 • Educație fizică

b. Cursuri de masterat

 • Sinteză muzicologică/Sinteză etnomuzicologică
 • Antropologie muzicală
 • Dimensiuni estetice în Renaștere și Baroc
 • Practică redacțională în media
 • Epistemologie și hermeneutică muzicală
 • Muzică și arte plastice – o istorie comparată
 • Perspective actuale în muzicologie
 • Estetica muzicilor jazz și pop

 

Ştiinţele Educaţiei Muzicale

a. Cursuri de licenţă

 • Teorie, solfegiu, dictat
 • Citire partituri
 • Educarea auzului muzical
 • Sisteme de educație muzicală
 • Cursuri nivel I D.P.P.D:
  • Pedagogie
  • Psihologia educației
  • Managementul clasei de elevi
  • Didactica specialității
  • Instruire asistată de calculator
  • Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu

 

b. Cursuri de masterat

 • Educație muzicală contemporană
 • Coordonate în ritmica secolului XX și aplicații în actul didactic
 • Principiul dualist aplicat în conceptele muzicale
 • Reducția pianistică a lucrărilor vocale și instrumentale
 • Management cultural si artistic
 • Cursuri nivel II D.P.P.D.:
  • Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
  • Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specialității
  • Proiectarea și managementul programelor educaționale
  • Practica pedagogică în învățământul liceal, postliceal și universitar
  • Educație interculturală
  • Educație integrată

 

Cadre didactice titulare

Prof. univ. dr. VALENTINA DEDIU-SANDU
Prof. univ. dr. OLGUŢA LUPU
Prof. univ. dr. MIHAI COSMA
Conf. univ. dr. MARCEL OCTAV COSTEA
Conf. univ. dr. GRIGORE CUDALBU
Conf. univ. dr. DRAGOŞ CĂLIN
Conf. univ. dr. FLORINELA POPA
Conf. univ. dr. MOISIL COSTIN
Conf. univ. dr. IRINA BOGA
Conf. univ. dr. TATIANA HILCA
Lect. univ. dr. ANAMARIA-ESTELA-MIHAELA CĂLIN
Lect. univ. dr. ŞTEFAN FIRCA
Lect. univ. dr. CARMEN DOMINTE
Lect. univ. dr. VICTOR CHITIC
Lect. univ. dr. MIHAI MURARIU
Asist. univ. dr. DENISSE ROSE-MARIE DRAGOE

 

Cadre didactice asociate

C.d.a. dr. CRISTIAN PETRESCU
C.d.a.dr. ANDREI TĂNĂSESCU
C.d.a. dr. LENA VIERU CONTA
C.d.a. dr. CĂTĂLIN CREȚU
C.d.a. dr. SIMONA IFTIMESCU
C.d.a. dr. OANA SĂLIȘTEANU
C.d.a. dr. DIANA LIGIA TUDOR
C.d.a. dr. MIRUNA LUANA MIULESCU
C.d.a. drd. GABRIELA DRÎMBĂ
C.d.a. drd. ANDREEA CHISELEV
Drd. DESIELA ION
Drd. SORIN MARINESCU
Drd. ANDREEA MITU
Drd. FLORIN CRISTIAN NEAGOE
Drd. BENEDICTA PAVEL
Drd. BOGDAN PINTILIE
Drd. VLAD VĂIDEAN
Drd. ANA DIACONU
Drd. LAVINIA FRÂNCU

 

Cadre didactice invitate

C.d. asoc. inv.. NICOLAE ION

 

Comments are closed.