Departamentul de Compoziție

Departamentul de Compoziţie acoperă trei direcţii de specializare: compoziţie clasică, compoziţie jazz şi compoziţie muzică uşoară. Profesorii – titulari sau asociaţi – care fac parte din acest departament sunt personalităţi marcante ale muzicii româneşti, compozitori de prestigiu, dar şi pedagogi de marcă.

Marea majoritate a disciplinelor predate de către aceştia sunt fundamentale pentru formarea oricărui muzician, indiferent de direcţia de specializare: interpret, compozitor, muzicolog, dirijor sau profesor.

Studenţii claselor de compoziţie beneficiază anual de concursuri de creaţie (spre exemplu Concursul Naţional de Compoziţie „Ştefan Niculescu”) şi concerte, în cadrul cărora lucrările lor sunt interpretate de regulă de către studenţii Facultăţii de Interpretare Muzicală şi, acolo unde este cazul, dirijate de către studenţii de la specializarea Dirijat orchestră sau Dirijat cor.

Disciplinele predate de către membrii Departamentului de Compoziţie, defalcate pe nivele de studiu, sunt:

 

Cursuri de licență

 • Compoziţie clasică
 • Compoziţie muzică uşoară sau jazz
 • Armonie
 • Polifonie (contrapunct şi fugă)
 • Forme și analize muzicale
 • Teoria instrumentelor şi orchestraţie
 • Arta construcţiei melodice
 • Aranjamente corale
 • Semiotică muzicală
 • Limbaje muzicale contemporane
 • Strategii componistice în muzica modernă
 • Medii electronice în creaţie
 • Muzică asistată de calculator
 • Muzică şi multimedia
 • Istoria muzicii electronice
 • Teoria jazzului
 • Istoria jazzului
 • Tehnici specifice pop/rock
 • Ansambluri specifice jazz
 • Arta improvizaţiei
 • Muzică de film
 • Creaţie muzicală şi multimedia
 • Instrument specific – jazz

 

Cursuri de master

 • Stil şi limbaj în compoziţie
 • Limbaje, forme şi aranjamente muzicale
 • Curente, stiluri şi limbaje ale muzicii sec. XX
 • Compoziţie muzică uşoară sau jazz
 • Aspecte ale eterofoniei muzicale
 • Naratologie muzicală
 • Metode moderne de analiză muzicală
 • Tehnici şi concepte estetice componistice după 1950
 • Capacităţile semantice ale muzicii
 • Culturi extra-europene şi influenţa lor asupra muzicii contemporane
 • Tehnici, stiluri în jazz, pop, rock
 • Elemente de semantica interpretării
 • Muzică şi multimedia
 • Tehnici extinse de instrumentaţie
 • Teoria şi arta orchestraţiei
 • Limbaje moderne în muzica corală
 • Genuri şi forme ale muzicii corale
 • Aspecte ale improvizaţiei de jazz după 1950

 

Cadre didactice titulare

Prof. univ. dr. DAN DEDIU-SANDU
Prof. univ. dr. ADRIAN IORGULESCU
Prof. univ. dr. ANTIGONA RĂDULESCU
Prof. univ. dr. MIRCEA TIBERIAN
Prof. univ. dr. LIVIA TEODORESCU-CIOCĂNEA
Prof. univ. dr. MIHAELA VOSGANIAN
Conf. univ. dr. CHRISTIAN BERGER
Conf. univ. dr. DIANA DEMBINSKI
Conf. univ. dr. BOGDAN VODĂ
Conf. univ. dr. CĂTĂLIN RĂSVAN
Conf. univ. dr. MIHAI MĂNICEANU
Lect. univ. dr. ADRIAN MOCIULSCHI
Lect. univ. dr. ANDREI TUDOR
Lect. univ. dr DIANA ROTARU
Lect. univ. dr. DINU SAVU
Asist. univ. dr. VLAD POPESCU
Asist. univ. dr. NADEJDA TROHIN

 

Cadre didactice asociate

C.d. asoc. dr. DAN BUCIU
C.d. asoc. dr. DINU MIHAI CIOCAN
C.d. asoc. dr. CĂTĂLIN CREŢU (titular UNMB)
C.d. asoc. dr. MIHAI MURARIU (titular UNMB)
C.d. asoc. dr. ROMAN VLAD (titular UNMB)
C.d. asoc. dr. ROTARU DOINIŢA
C.d. asoc. dr. TEODOR ŢUŢUIANU
C.d. asoc. dr. IONUŢ BÎCA
C.d. asoc. dr. DAN-ANDREI POPESCU
Drd. SORIN MARINESCU

 

Cadre didactice invitate

C.d. asoc. inv. GEORGE NATSIS
C.d. asoc. inv.PAOLO PROFETI
C.d. asoc. inv.ALEXANDRU MAN

Comments are closed.