Susținerea publică a tezelor de abilitare

NoutatiNumele candidatului la abilitare

Conf.univ.dr. Alexandru-Ioan Badea

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Domeniul tezei de abilitare

Muzică

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

vezi lista

Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale

Fisa de verificare privind indeplinirea standardelor minimale

Titlul tezei de abilitare

Diversitate și unitate în abordarea tehnicii vocale

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumatul tezei de abilitare

Componenţa comisiei de abilitare

– Prof.univ.dr.dr.h.c. Dan Buciu
(Universitatea Națională de Muzică din București)
– Prof.univ.dr. Gabriel Banciu
(Academia Națională de Muzică din Cluj-Napoca)
– Prof.univ.dr. Leonard Dumitriu
(Universitatea Națională de Arte „G.Enescu” Iași)

Data, ora și locul susținerii tezei de abilitare

21 iunie 2022, ora 11, sala 98 bis, sediul UNMB

Numele candidatului la abilitare

Conf.univ.dr. Alexandru Petrovici

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Domeniul tezei de abilitare

Muzică

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

vezi lista

Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale

Fisa de verificare privind indeplinirea standardelor minimale

Titlul tezei de abilitare

Titlul tezei de abilitare O abordare multidisciplinară a actului interpretativ, cu implicații speciale în genul operei

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumatul tezei de abilitare

Componenţa comisiei de abilitare

– Prof.univ.dr. Șerban Dimitrie Soreanu
(Universitatea Națională de Muzică din București)
– Prof.univ.dr. Leonard Dumitriu
(Universitatea Națională de Arte „G.Enescu” Iași)
– Prof.univ.dr. Adrian Pop
(Academia Națională de Muzică din Cluj-Napoca)

Data, ora și locul susținerii tezei de abilitare

5 iulie 2021, ora 10, sala 98 bis, sediul UNMB

Numele candidatului la abilitare

Conf.univ.dr. Florinela Popa

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Domeniul tezei de abilitare

Muzică

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

vezi lista

Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale

Fisa de verificare privind indeplinirea standardelor minimale

Titlul tezei de abilitare

Reconfigurări ale discursului muzicologic în contextul cercetărilor actuale din domeniu

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumatul tezei de abilitare

Componenţa comisiei de abilitare

– Prof.univ.dr.dr.h.c.Valentina Sandu-Dediu
(Universitatea Națională de Muzică din București)
– Prof.univ.dr. Gabriel Banciu
(Academia Națională de Muzică din Cluj-Napoca)
– Prof.univ.dr. Laura Vasiliu
(Universitatea Națională de Arte „G.Enescu” Iași)

Data, ora și locul susținerii tezei de abilitare

4 martie 2021, ora 11, sala 98 bis, sediul UNMB

Numele candidatului la abilitare

Eugenia-Rodica-Mihaela Vosganian

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Domeniul tezei de abilitare

Muzică

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

vezi lista

Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale

Fisa de verificare privind indeplinirea standardelor minimale

Titlul tezei de abilitare

Strategii de fuziune între cercetare, creație și activitate academică în lumina Trans-realismului arhetipal

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumatul tezei de abilitare

Propunerea privind componenţa comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare

Propunerea comisiei de specialitate pentru sustinerea tezei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare

”Comisia apreciază cercetarea candidatei (implicând cercetare, creație și activitate academică), drept justitificare suficientă pentru obținerea atestatului de abilitare”

Numele candidatului la abilitare

Livia Ciocănea-Teodorescu

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Domeniul tezei de abilitare

Muzică

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Lista de lucrari

Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale

Fisa de verificare privind indeplinirea standardelor minimale

Titlul tezei de abilitare

Hipertimbralism. O poetică a timbralității muzicale

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumatul tezei de abilitare

Propunerea privind componenţa comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare

Propunerea comisiei de specialitate pentru sustinerea tezei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare

Comisia propune, în unanimitate de voturi, ca teza d-nei prof.univ.dr.Ciocănea-Teodorescu Livia să fie admisă

Numele candidatului la abilitare

Corina-Antigona Rădulescu

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Domeniul tezei de abilitare

Muzică

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Lista de lucrari

Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale

Fisa de verificare privind indeplinirea standardelor minimale

Titlul tezei de abilitare

Cercetări actuale în muzicologie – reevaluări ale legăturii dintre materia sonoră și înțelesurile sale

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumatul tezei de abilitare

Propunerea privind componenţa comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare

–  Prof.univ.dr. Valentina Sandu-Dediu
       – Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti
– Prof.univ.dr. Laura Vasiliu
         – Universitatea Națională de Arte „G.Enescu” din Iaşi 
– Prof.univ.dr. Gabriel Banciu
         – Academia de Muzică „G.Dima” din Cluj-Napoca

Rezervă:
– Prof.univ.dr. Gheorghe Duțică
         – Universitatea Națională de Arte „G.Enescu” din Iaşi 


Numele candidatului la abilitare

Ionuț-Bogdan Ștefănescu

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Domeniul tezei de abilitare

Muzică

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Lista de lucrari

Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale

Fisa de verificare privind indeplinirea standardelor minimale

Titlul tezei de abilitare

Strategia elaborării programelor de admitere și de studiu pentru disciplina FLAUT în conformitate cu cerințele vieții muzicale ale secolului XXI

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumatul tezei de abilitare

Propunerea privind componenţa comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare

– Prof.univ.dr. Adrian Pop
           – Academia de Muzică „G.Dima” din Cluj-Napoca
–  Prof.univ.dr. Gabriel Banciu
           – Academia de Muzică „G.Dima” din Cluj-Napoca
– Prof.univ.dr. Dan Dediu-Sandu
            – Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Rezervă:
– Prof.univ.dr. Adrian Iorgulescu
            – Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti       


Numele candidatului la abilitare

Olguța-Carmen Lupu

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Domeniul tezei de abilitare

Muzică

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Lista de lucrari

Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale

Fisa de verificare privind indeplinirea standardelor minimale

Titlul tezei de abilitare

În căutarea gândului devenit sunet

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumatul tezei de abilitare

Propunerea privind componenţa comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare

– Prof.univ.dr. Valentina Sandu-Dediu
           – Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti
–  Prof.univ.dr. Nelida Nedelcuț
           – Academia de Muzică „G.Dima” din Cluj-Napoca
– Prof.univ.dr. Laura Vasiliu
            – Universitatea de Arte „G.Enescu” din Iaşi 
Rezerve:
– Prof.univ.dr. Gheorghe Duțică
           – Universitatea de Arte „G.Enescu” din Iaşi 
– Prof.univ.dr. Gabriel Banciu
            – Academia de Muzica “G.Dima” din Cluj Napoca
Raportul comisiei de abilitare Comisia recomandă, în unanimitate, acordarea atestatului de abilitare

Numele candidatului la abilitare

Nichifor Şerban Alexandru

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Domeniul tezei de abilitare

Muzică

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

29 septembrie 2015, ora 11

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti,
str.Ştirbei Vodă nr.33, sector 1, sala 98 bis

Titlul tezei de abilitare

SHOAH – Holocaustul reflectat în creaţia mea componistică

Propunerea privind componenţa comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare

– Prof.univ.dr. Gheorghe Duţică
       – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

– Prof.univ.dr. Cristian Misievici

       – Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

– Prof.univ.dr. Gabriel Banciu
       – Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumatul (RO), Abstract (EN)

Lista de lucrări

Lista de lucrari (RO)

Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale (RO)

Raportul comisiei de abilitare

Comisia recomandă, în unanimitate, acordarea atestatului de abilitare domnului conf.univ.dr. Şerban Alexandru Nichifor.

– Serban Nichifor: SHOAH, Holocaustul reflectat in creatia mea componistica – teza de abilitare si appendix (1-3):
http://www.free-scores.com/partitions_telecharger.php?partition=80826

– Serban Nichifor: SHOAH (version 17.12.2013):
https://www.youtube.com/watch?v=n3A5qvtRcps

– Serban Nichifor: KADDISH, poems by Benedict Solomon (2014):
https://www.youtube.com/watch?v=c0vC02ishgU

– Serban Nichifor: EXODUS, poems by Benjamin Fondane – video opera (2014):
https://www.youtube.com/watch?v=uObkOM2is7w

– Serban Nichifor: MONSTERS SOUVENIR 4 (2014)
https://www.youtube.com/watch?v=7oZc49O1O1I

– Serban Nichifor: MONSTERS SOUVENIR 5 (2015)
https://www.youtube.com/watch?v=0dr3p-aEbcQ

– Serban Nichifor: PRAYER FOR THE VICTIMS OF THE HOLOCAUST (2015)
https://www.youtube.com/watch?v=rwu1uXnPtNg

– Serban Nichifor: Harmonic Structure of SHOAH (Computer Analysis)
https://www.youtube.com/watch?v=QOZPijM8sHU


Numele candidatului la abilitare

Burcă Luminiţa Virginia

Sustinere abilitare

Burcă Luminiţa Virginia

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Domeniul tezei de abilitare

Muzică

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Lista de lucrari

Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale

Fisa de verificare privind indeplinirea standardelor minimale

Titlul tezei de abilitare

Diorama spaţială şi temporală a interpretului complex. Traiectorii şi pasiune

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumatul tezei de abilitare

Propunerea privind componenţa comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare

– Prof.univ.dr. Dan Buciu
       – Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

– Prof.univ.dr. Nelida Nedelcuţ
       – Academia de Muzică „G.Dima” din Cluj-Napoca

– Conf.univ.dr. Constantin Stanciu
       – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi


Numele candidatului la abilitare

Gheorghiţă Nicolae

Sustinere abilitare

Gheorghiţă Nicolae

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Domeniul tezei de abilitare

Muzică

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Lista de lucrari

Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale

Fisa de verificare privind indeplinirea standardelor minimale

Titlul tezei de abilitare

ÎNTRE RĂSĂRITUL BIZANTIN ȘI APUSUL LATIN.
Prolegomenon la studiul polifoniei bizantine (sec.XV-XVIII)

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumatul tezei de abilitare

Componenţa comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare

– Prof.univ.dr. Valentina Sandu-Dediu
       – Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

– Prof.univ.dr. Laura Vasiliu
       – Universitatea de Arte „G.Enescu” din Iaşi

– Prof.univ.dr. Vasile Grăjdian
       – Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu

Comments are closed.