Centrul de muzică veche (CMV)

CMV a fost înființat în luna iunie a acestui an, cu scopul încurajării – pentru prima dată într-un cadru academic autohton – cercetării și performanței în domeniul muzicii vechi. Centrul s-a constituit la inițiativa unui grup de tineri profesori și cercetători ai Universității Naționale de Muzică din București, care a proiectat derularea unei activități științifice și artistice ample într-un domeniu de nișă în România.

Profilul CMV se conturează pe trei direcții complementare de abordare a fenomenului artistic: restaurarea și valorificarea instrumentelor de patrimoniu aflate în posesia instituțiilor culturale din România (forte-piano-uri, clavecine, instrumente cu coarde și arcuș etc.); descoperirea, recuperarea și editarea partiturilor și documentelor muzicale aflate în arhivele naționale; suscitarea interesului tinerilor muzicieni pentru interpretarea muzicii vechi, prin organizarea unor evenimente specifice (concerte și masterclass-uri).

CMV își propune să dezvolte o componentă educațională – atât prin implicarea studenților UNMB din diferite arii de specializare, cât și prin organizarea evenimentelor de popularizare – și una multiculturală, dezvoltând parteneriate cu instituții europene de profil.

Centrul de Muzică Veche

Director: Lect.univ.dr. Mihail Ghiga

Director adjunct: Lect.univ.dr. Adrian Buciu

Cercetător ştiinţific: drd. Maria Petrescu

Cercetător ştiinţific: drd. Andreea Ţimiraş

Mai multe informații

Comments are closed.