Programe de studii

Procesul de învăţământ urmăreşte dezvoltarea orientării studentului în domeniul lui de specialitate, a spiritului de iniţiativă şi de creativitate. După iniţierea în bazele domeniului, procesul de învăţământ se corelează cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică.

Comments are closed.