Departamentul de Instrumente cu claviatură și Muzică de cameră

Pentru studenţii UNMB acest departament reprezintă o şansă unică, prin alăturarea a trei dintre cele mai reprezentative discipline din Facultatea de Interpretare Muzicală: instrument (pian / orgă /clavecin), acompaniament (instrumental şi vocal) şi muzică de cameră – aceasta din urmă adunând aproape întreaga comunitate a studenţilor interpreţi.

Cursurile de muzică de cameră şi cele de acompaniament contribuie la formarea complexă a muzicienilor instrumentiști aflați pe scenă în formații de duo, trio, cvartet, cvintet sau în alte formații camerale lărgite. Familiarizarea cu caracteristicile timbrale ale instrumentelor conduce la obţinerea unei coeziuni a ansamblului, la dezvoltarea deprinderilor de a cânta împreună, muzica fiind un univers viu în care partenerii au șansa de a deveni un singur suflet.

Valoarea personalităţilor constitutive ale departamentului contribuie la bunul mers al procesului de învăţământ, cadrele didactice fiind în aceeaşi măsură artişti renumiţi pe podiumurile de concert din ţară şi străinătate, precum şi cercetători cu activitate publicistică. Printre absolvenţii acestui departament se află câştigători ai unor prestigioase concursuri naționale și internaţionale, artişti consacraţi, precum şi profesori la toate nivelurile de învăţământ.

 

Pian

Cadre didactice:

Prof.univ.dr. Vlad Dimulescu – Director de Departament; Șef disciplină Instrumente cu claviatură
Prof. univ. dr. Dana Borșan
Prof. univ. dr. Viniciu Moroianu – Locțiitor Director de Departament
Conf. univ. dr. Veronica Gaspar
Lect. univ. dr. Delia Pavlovici
Lect. univ. dr. Toma Popovici

Cadre didactice asociate:

Conf. univ. dr. Oana Velcovici
Dr. Sandu Sandrin
Drd. bursier Daniel Dascălu

Orgă, Basso continuo; Ansamblu baroc; Forme și stiluri în Barocul muzical.

Cadru didactic:

Lect. univ. dr. Dan Racoveanu – Orgă;

Acompaniament

Cadre didactice:

Prof. univ. dr. Steluța Radu – Șef disciplină Acompaniament
Conf. univ. dr. Cristina Popescu-Stănești – Decan FIM
Conf. univ. dr. Viorela Ciucur
Conf. univ. dr. Andreiana Geamănă-Roșca
Lect. univ. dr. Luiza Avram

Cadre didactice asociate:

Prof. univ. dr. Verona Maier – Prorector FIM
Dr. Viorica Rădoi
Dr. Ana-Maria Ciornei
Drd. bursier Amalia Bonciocat
Drd. Cristiana Mihart

Muzică de cameră

Cadre didactice:

Prof. univ. dr. Diana Moș – Rector UNMB
Prof. univ. dr. Șerban-Dimitrie Soreanu – Director Școala doctorală
Prof. univ. dr. Verona Maier – Prorector FIM
Conf. univ. dr. Manuela Giosa – Șef disciplină Muzică de cameră
Conf. univ. dr. Adriana Maier
Conf. univ. dr. habil. Șerban Nichifor
Lect. univ. dr. Adrian Buciu – Prodecan FIM
Lect. univ. dr. Andreea Butnaru
Lect. univ. dr. Mihail Ghiga
Lect. univ. dr. Oana Vișenescu

Cadre didactice asociate:

Dr. Vasile Țugui
Dr. Ștefan Thomasz
Dr. Săndel Smărăndescu
Drd. Simina Croitoru – doctorand bursier
Drd. Mădălina Dănilă – doctorand bursier

Cadru didactic asociat invitat:

Marin Soare-Magherescu

Imagine și realizare în interpretarea pianistică

Cadre didactice:

Prof. univ. dr. Dana Borșan
Lect. univ. dr.Dan Racoveanu

Cadru didactic asociat:

Prof. univ. dr. Livia Teodorescu-Ciocănea

Pian general

Cadre didactice:

Conf. univ. dr. Dolores Chelariu
Conf. univ. dr. Oana Velcovici – Secretar Departament

Cadre didactice asociate:

Dr. Remus Manoleanu
Dr. Corneliu Rădulescu

Didactica specialităţii pian / instrumente cu claviatură; practică pedagogică

Cadru didactic:

Conf. univ. dr. Cristina Popescu-Stănești – Decan FIM

Didactica domeniului şi practica pedagogică

Cadru didactic asociat:

Dr. Lavinia Coman

Comments are closed.