Centrul de Muzică electroacustică și Multimedia (CMeM)

Centrul de Muzică electroacustică şi Multimedia (CMeM) este un departament înfiinţat printr-o hotărâre a Senatului Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti şi care şi-a început oficial activitatea la data de 1 octombrie 2008, activitate desfăşurată pe patru direcţii

1.Realizarea unor proiecte de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică

Activitatea de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică se desfăşoară pe următoarele coordonate

 • domeniul electroacustic, experimente în analiza şi sinteza de sunet, spaţializarea sunetului;
 • muzica şi noile tehnologii;
 • sisteme muzicale interactive: compoziţia algoritmică, live electronics, compoziţia în reţea;
 • sinteze audio – vizuale, fenomene multimedia;
 • abordări interdisciplinare, iniţierea unor proiecte de cercetare ce vizează domenii conexe: informatică, robotică, arte plastice, artele spectacolului, arhitectură, medicină;
 • coordonarea unei colecţii de CD/DVD cu producţii proprii UNMB.

Temele de cercetare abordate sunt alese de comun acord cu conducerea ştiinţifică a UNMB. Pentru proiecte mai mari se încearcă identificarea unor potenţiali parteneri externi şi/sau finanţatori.

2.Masterizarea unor înregistrări aflate în arhiva UNMB

Alegerea unor înregistrări valoroase aflate în arhiva audio a UNMB şi trecerea acestora pe suport digital. Etape

 • alegerea şi identificarea înregistrării;
 • trecerea înregistrării de pe suport analogic (casetă, bandă de magnetofon) pe suport digital (hard-discul computerului);
 • masterizarea înregistrării (împărţirea pe fragmente şi procesarea cu ajutorul programelor de computer dedicate);
 • copierea rezultatului final pe compact disc;

3.Sprijinirea activităţii didactice a UNMB

La cererea conducerii UNMB, poate fi sprijinite proiecte ale studenţilor UNMB, prin activităţi specifice Centrului de Muzică electroacustică şi Multimedia:

 • masterizări ale unor înregistrări;
 • realizarea unor experimente electroacustice;
 • realizarea negativelor unor compoziţii;
 • sprijin logistic pentru proiectele multimedia;

4.Înființarea unor cursuri și seminarii

care să asigure studenților cadrul dobândirii unor cunoștințe, abilități și competențe în muzica de film, teatru și televiziune, producția muzicală în studioul de muzică electronică, lucrul cu echipamentele dedicate multimedia.

Din 2014, CMeM activează în cadrul Direcției de Cercetare, Inovare și informare.

Centrul de Muzică electroacustică şi Multimedia

CMeM

Cercetător ştiinţific II dr. Cătălin Creţu

Cercetător ştiinţific II dr. Roman Vlad

Tel./fax: 021-314.26.10/112

Mai multe informații

Comments are closed.