DPPD

În cadrul formării continue a cadrelor didactice, DPPD organizează examenele pentru obţinerea gradelor didactice. În vederea susţinerii examenelor pentru gradele didactice, DPPD organizează cursuri de pregătire pentru specialităţile prevăzute în programele analitice, activităţi desfăşurate inclusiv în vacanţele şcolare şi universitare.

Modulul de pregatire psihopedagogică

Informații utile pentru studenții învatamântului universitar de licență
Modulul este necesar oricarei persoane care, în urma absolvirii învatamântului universitar de licenta, doreste sa devina cadru didactic.
Absolvenții învatamântului universitar de licenta, care au obtinut 30 de credite de studiu transferabile prin absolvirea Modulului I, pot preda în învatamântul primar si gimnazial.
Pentru a putea preda în învatamântul liceal sau universitar este necesara absolvirea si a Modulului II (30 credite de studiu transferabile) oferit studentilor în cadrul învatamântului universitar de masterat.

Cadrul legislativ si reglementari în vigoare care stau la baza constituirii si functionarii DPPD:

  • Legea 84 / 24.07.95, art.68 cu modificarile si completarile ulterioare (Legea 151/1999 de aprobare a Ordonantei de urgenta nr.36/1997)
  • Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic
  • Legea 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare
  • Ordinul Ministrului 812/17.06.05 privind aprobarea programului de studii în vederea obtinerii certificatului de absolvire a DPPD
  • Ordinul Ministrului 3235/2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licenta
  • OMECTS nr. 5745 din 13.09.2012

Mai multe informații

Comments are closed.